Supported by Studio Etcetera | © innovasi 2020

 

Innovasi realiseert gebruik van uw digitale toepassing (e-health, data gedreven zorg en AI) in de zorg.

 

 

Het succes van een digitale toepassing wordt bepaald door de mate van gebruik van de toepassing door alle directe en indirecte gebruikers. Om gebruik te ontdekken, te ontwikkelen en te organiseren, moet voldaan worden aan drie voorwaarden.

 

>> De digitale toepassing moet van waarde zijn voor alle gebruikers.

>> Gebruikers moeten intrinsiek gemotiveerd zijn om te kunnen en willen gebruiken.

>> De digitale toepassing moet toekomstvast geborgd zijn in het primaire proces. 

 

De diensten en producten van Innovasi, helpen u met het invullen van deze voorwaarden van gebruik. Innovasi doet dit vanuit verschillende rollen en altijd praktisch en resultaat gericht. Kortdurend en langdurend.

 

Creëren van waarde

>> Uitvoeren van beleids- en marktverkenningen.

>> Workshops Bouw een AI-huis (nieuw).

>> Toegang tot kennisinstellingen, ondernemers, gemeenten en zorgaanbieders.

>> Praktisch advies, werkvormen en bergen aan ervaring. 

 

Intrinsieke motivatie

>> Medewerkers leren interne zorgpad te innoveren met technologie.

>> Uitwerken van innovatieve jaarplannen per afdeling.

 

Toekomstvast

>> Business development voor ondernemers.

>> Formuleren en uitvoeren van een opschalingstrategie.

>> Implementatie middels implementatieversneller-methode. 

>> Opzetten lokale en regionale leernetwerken (DEHA). 

Supported by Studio Etcetera | © innovasi 2020

 

Graag stel ik mij aan u voor: mijn naam is Dick-Jan Zijda.

 

 

Innovasi is het bureau van Dick-Jan Zijda. Ik ben echtgenoot, trotse vader van een zoon, hondenbezitter en dol op Indonesisch eten. Het is in de toko waar de naam innovasi vandaan komt. Het is een vrije vertaling van het Indonesische woord voor innoveren.

 

In mijn werkende leven, heb ik meer dan 15 jaar ervaring in het stimuleren en coördineren van innovatie binnen zorg, welzijn en de gezondheidszorg. Mijn ambitie: betere zorg met de inzet van technologie. Samen met anderen, heb ik tal van projecten met zorgorganisaties, ondernemingen en gemeenten geïnitieerd en begeleid. Daardoor spreek ik verschillende talen en heb ik inzichten en vaardigheden verkregen, in hoe een project tot een succes gemaakt kan worden. 

 

Mijn persoonlijke drijfveren om bezig te zijn met goede techniek in de zorg? Mijn vader was ernstig ziek. Even een kopje koffie drinken kon niet altijd, dit door de afstand. Door de inzet van nieuwe techniek heb ik dit gevoel van voor elkaar zorgen toch kunnen ervaren. Die ervaring, wil ik ook voor anderen mede mogelijk maken.

 

Supported by Studio Etcetera | © innovasi 2020

Graag help ik u met het realiseren van uw ambitie. Hieronder vindt u een selectie van reeds uitgevoerde, huidige en toekomstige projecten en activiteiten.

 

Voor een meer gedetailleerd overzicht van al mijn projecten en activiteiten, klikt u HIER

 

 • Alle
 • Gemeenten
 • Ondernemers
 • Zorgaanbieders
 • Business development

  Ondernemers

  Layer 1

  Business development

  Voor: Ondernemers

  Comarch wordt in 2020 geholpen met het goed in de markt zetten van hun digitale toepassingen. Dit zodat er betere zorg geleverd kan worden.

 • Implementatieversneller

  Gemeenten, Ondernemers, Zorgaanbieders

  Layer 1

  Implementatieversneller

  Voor: Gemeenten, Ondernemers, Zorgaanbieders

  Innovasi heeft een generieke methode, de implementatieversneller,  ontwikkeld om te komen tot gebruik van uw digitale toepassing. De regie wordt niet overgenomen maar voegt waarde toe binnen uw organisatie. Bent u al begonnen en loopt u vast in een bepaalde fase? Geen probleem. We lopen dan samen met u eerdere fasen door, om te bezien wat gemist wordt en we passen dat aan. Methode uitgevoerd in GGZ-sector, bij ondernemers en gemeenten.  

 • Verantwoord innoveren

  Gemeenten, Zorgaanbieders

  Layer 1

  Verantwoord innoveren

  Voor: Gemeenten, Zorgaanbieders

  Voor zorgaanbieders en gemeenten zijn er verschillende visietrajecten uitgevoerd. Er is geleerd dat succes ligt in het duidelijk uitspreken van een intrinsieke ambitie om digitale toepassingen in het algemeen en e-health in het bijzonder te willen gebruiken. Vanuit die ambitie, wordt verder gebouwd aan een (organisatie)structuur, die nodig om de uitgesproken ambitie te realiseren. Daarbij realistisch zijn: dit neemt tijd in beslag en vraagt om doorzettingsvermogen van alle betrokkenen.

   

  In de e-health masterclasses geven we u grip op het onderwerp van e-health, door met veel voorbeelden te laten zien wat er is en wat uw organisatie er op de werkvloer aan kan hebben. Hoe is het toverwoord in onze masterclasses. Dat is waar het praktisch wordt en waar u vaardigheden krijgt aangereikt die u direct kan toepassen. Samen geven we invulling aan de competenties van de zorgverlener van de toekomst en beslissen we wat vakmanschap in het digitale tijdperk inhoudt. In 202o vindt er een verbreding plaats naar masterclasses op het gebied van AI en IoT.

 • Motivatie

  Ondernemers, Zorgaanbieders

  Layer 1

  Motivatie

  Voor: Ondernemers, Zorgaanbieders

  Om uw maatschappelijke doelen te behalen heeft u, als zorgaanbieder, interne zorgpaden ingericht. Daarbij is het uitermate belangrijk om de juiste diensten en producten op het juiste tijdstip te kunnen leveren. Deze zorgpaden functioneren niet altijd even goed en halen niet hun volle potentie. Dit kan verschillende oorzaken hebben:  dienstverlening sluit niet aan op de vraag van de klant; er is geen warme overdracht; er wordt nog gewerkt met verouderde methoden en technieken.

  Wat doet Innovasi? We voorzien uw medewerkers van een methode, kennis en vaardigheden om het interne zorgpad te verbeteren met digitale toepassingen. Dit zorgt voor draagvlak. Draagvlak leidt tot intrinsieke motivatie om met het nieuwe zorgpad te gaan werken.

  Er zijn diverse trajecten uitgevoerd binnen zorgaanbieders in de GGZ en VV&T.

   

 • Samenwerken in netwerken en …

  Gemeenten, Ondernemers, Zorgaanbieders

  Layer 1

  Samenwerken in netwerken en ketens

  Voor: Gemeenten, Ondernemers, Zorgaanbieders

  DEHA richt zich op het succesvol breed opschalen, implementeren en borgen van digitale toepassingen binnen het primaire proces van zorgaanbieders en in de regio Delft. Het vertrekpunt zijn marktrijpe e-health toepassingen. DEHA organiseert kennissessies, beursvloeren, excursies, verdiepingsbijeenkomsten, voert onderzoek uit, formuleert white papers en publicaties, makelt en schakelt, geeft praktische hulp en initieert en begeleidt opschalingsprojecten. In 2020 wordt gewerkt aan het opzetten van AI in de zorg leernetwerk. 

  Bezoek de website
 • Opschaling

  Zorgaanbieders

  Layer 1

  Opschaling

  Voor: Zorgaanbieders

  Mijn oma zei altijd eerst zien dan geloven, zei blinde maupie. Ik ben ermee opgegroeid en geloof hier heilig is. Mijn vertaling: je kan het wel adviseren vanachter het bureau, maar het gebeurt in de werkelijkheid. Dat is altijd anders. Daarom ben ik graag op de werkvloer en help ik zorgaanbieders met het breed opschalen, implementeren en borgen van e-health toepassingen. Ik ben inzetbaar als coach of projectleider. Een recent voorbeeld van een opschaling en implementatie, is het traject voor zorgaanbieder ZNWV.

  Bezoek de website

Supported by Studio Etcetera | © innovasi 2020

Gegevens

Ik zie uit naar uw bericht. 

U kunt mij op onderstaande manieren bereiken.

 
Mail: 

dzijda@innovasi.nl 

 
Web:

www.innovasi.nl

 
Tel:

06 1936 3342

 
Adres:

Leeuwendaallaan 83, 2281GL te Rijswijk

 

Privacy:

Deze website maakt geen gebruik van cookies en houdt geen statistieken op basis van persoonsgegevens bij. Persoonsgegevens van betrokkenen bij projecten waar Innovasi aan werkt, worden bewaard, maar niet verstrekt aan anderen.

Contactformulier

Supported by Studio Etcetera | © innovasi 2020

Artificial Intelligence (AI) in de zorg. Er wordt al veel over gesproken, maar wat gaat het nu echt betekenen voor aanbieders van welzijn, zorg en gezondheidszorg. Waarom zou u het willen inzetten? Wat levert het u en uw klanten op? Op deze en andere vragen, zullen we samen een antwoord op gaan formuleren.

 

AI

AI verwijst naar systemen, die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en actie ondernemen om specifieke doelen te bereiken. De toename aan data (brandstof), is één van de grootste redenen waarom AI de afgelopen jaren zo in opkomst is binnen het welzijn, de zorg en de gezondheidszorg. Machine learning (motor), geeft een systeem de mogelijkheid om te leren en zichzelf te verbeteren aan de hand van eerdere ervaringen, zonder dat ze daarvoor expliciet geprogrammeerd is. Op basis hiervan stelt de computer een set van regels of instructies op, die een computer toe kan passen op nieuwe situaties: een algoritme (resultaat).

 

Waarde

Het algoritme geeft waarde aan de data. De toepassingen van AI (uitkomsten) zijn legio. AI kan bijvoorbeeld patronen herkennen in de data uit zorgalarmeringssystemen, bijvoorbeeld over het slaapritme van een cliënt. Op basis van de gewenste tijden om op te staan en naar bed te gaan, kunnen zorgmedewerkers de zorgstrategie voor een specifieke cliënt aanpassen en onderlinge werkafspraken zoals zorgroutes aanpassen. Binnen de medisch-specialistische zorg, kan het allerlei ziektebeelden opsporen en herkennen. Veelal in een eerder stadium. Met als resultaat een eerdere vaststelling van een bepaalde ziekte of aandoening.

 

Waarom zou u AI willen inzetten als aanbieder? In potentie gaat het om vraaggestuurde effectievere en efficiëntere dienstverlening, met als resultaat een verbetering van de clientervaring. Maar vergis u niet. Om optimaal gebruik te kunnen maken van AI, zal de organisatie volledig AI-proof ingericht moeten worden. AI is niet zomaar een projectje maar een manier van werken. Gelukkig is dit voor iedereen nieuw en zal dit onderwerp nog de komende jaren op de agenda blijven staan.

 

Bouw uw AI-huis

Hoe te beginnen? Benader het al het bouwen van een huis. Dat is ook niet binnen een dag gebeurt. Het begint bij het fundament: de vloer. Zodra dit goed is, dan worden de muren gebouwd en het dak geplaatst. Of te wel: bouw uw organisatie uit tot een AI-huis.

 

Zo zijn er een aantal stappen te onderscheiden in het bouwen van uw AI-huis.

>> Stap 1: naar een situatie waarin u digitale toepassingen gaat gebruiken.

>> Stap 2: naar een situatie waarin AI toepassingen u gaan ondersteunen in de dienstverlening.

>> Stap 3: naar een situatie waarin AI toepassingen gedeeltelijk zelfstandig worden ingezet.

>> Stap 4: naar een situatie waarin AI toepassingen vooral zelfstandig ingezet worden.

>> Stap 5: naar een situatie waarin AI toepassingen volledig zelfstandig ingezet worden.

 

 

Workshop 1: naar een situatie waarin u digitale toepassingen gaat gebruiken

 

 

Doel

In deze workshop wordt u meegenomen in de wereld van de AI. U leert waar en hoe digitale toepassingen ingezet kunnen worden. U leert te herkennen wat goede en minder goede digitale toepassingen zijn. U leert een AI ondersteuningsstructuur op te bouwen binnen uw organisatie. U leert hoe u data gedreven beleid moet gaan opzetten.

 

Programma

Blok1: AI

>> Wat wordt verstaan onder AI, machine learning, deep learning, data gedreven beleid en big data.

>> Welk effect heeft AI op zorgsector?

>> Trends, ontwikkelingen en AI voorbeelden uit welzijn, zorg, gezondheidszorg en andere sectoren.

>> Welke potentiële resultaten kan AI opleveren voor uw organisatie?

 

Blok 2: naar een AI ondersteuningsinfrastructuur

>> Inleiding: data en informatiestromen. Wat is het en wat heeft u al?

>> De bouwstenen van een AI ondersteuningsstructuur.

>> Hoe ziet uw AI ondersteuningsstructuur eruit? Wat is uw opgave?

 

Blok 3: formuleren gericht AI ondersteuningsbeleid

>> Inleiding in data gedreven beleid. Wat is het en wat is anders dan normaal?

>> Welke route te volgen? De gouden beleidscirkel of gewoon doen?

>> Eerste aanzet tot een visie op AI.

>> Eerste aanleiding tot een uitvoeringsprogramma op AI.

>> Welke kennisinfrastructuur moet u opbouwen? Welke vaardigheden aan te leren?

>> Opstellen van een roadmap.

>> Naar een AI project.

 

Na afloop van de workshop heeft u:

>> Inzicht in wat AI betekent en wat het voor uw organisatie kan betekenen.

>> Inzicht in het organiseren van de randvoorwaarden om AI binnen uw organisatie in te zetten.

>> Inzicht in de benodigde AI kennis en vaardigheden van de medewerkers van uw organisatie.

>> Inzicht in het ecosysteem van AI.

>> Inzicht in uw AI roadmap. 

 

Overige informatie

De workshop is bedoeld voor betrokken professionals die aan de slag willen gaan met AI. Vooral gericht op beleidsadviseurs en architecten. Gericht op het verkrijgen van inzicht en het aanleren van vaardigheden. Er is ruimte om goede voorbeelden te delen, te reflecteren op wat u heeft geleerd, en het ontwikkelen van nieuwe oplossingsrichtingen die u direct kunt meenemen in uw dagelijkse werkzaamheden.

 

Docenten

Uw hoofdocent zijn Ronald de Jongh en Dick-Jan Zijda.

nl_NLDutch
nl_NLDutch