Supported by Studio Etcetera | © innovasi 2021

 

Betere zorg met technologie

 

Innovasi versterkt uw digitaal vakmanschap. Altijd praktisch, resultaatgericht en met een focus op adoptie in een vroeg stadium. Betrekken van alle gebruikers is de sleutel tot succes. Voor zorgaanbieders, ketenorganisaties en medtech ondernemers.

 

Dienstverlening

>> Programmamanagement en projectleiderschap.

>> Bouw uw AI-huis.

>> Medewerkers leren interne zorgpad te innoveren met technologie.

>> Business development voor ondernemers. 

>> Formuleren en uitvoeren van e-health opschalingstrategie.

 

Nadere kennismaking

Innovasi is het bureau van Dick-Jan Zijda. In mijn werkende leven, heb ik meer dan 17 jaar ervaring in het stimuleren en coördineren van innovatie binnen zorg, welzijn en de gezondheidszorg. Mijn ambitie: betere zorg met de inzet van technologie. Samen met anderen, heb ik tal van projecten met ondernemers, kennisinstellingen, zorgorganisaties en financierders geïnitieerd en begeleid. Daardoor spreek ik verschillende talen en heb ik inzichten en vaardigheden verkregen, in hoe een project tot een succes gemaakt kan worden. Mijn expertise ligt in het opzetten, ontwikkelen en opschalen van digitale toepassingen (o.a. e-health en AI).

 

Mijn persoonlijke drijfveren om bezig te zijn met goede techniek in de zorg? Mijn vader was ernstig ziek. Even een kopje koffie drinken kon niet altijd, dit door de afstand. Door de inzet van nieuwe techniek heb ik dit gevoel van voor elkaar zorgen toch kunnen ervaren. Die ervaring, wil ik ook voor anderen mede mogelijk maken.

 

Supported by Studio Etcetera | © innovasi 2021

Innovasi versterkt uw digitaal vakmanschap. Altijd praktisch, resultaatgericht en met een focus op adoptie in een vroeg stadium. Betrekken van alle gebruikers is de sleutel tot succes. Voor zorgaanbieders, ketenorganisaties en medtech ondernemers.

 

Huidige dienstverlening

>> Bouw een AI huis.

>> Medewerkers leren interne zorgpad te innoveren met technologie.

>> Business development voor ondernemers. 

>> Formuleren en uitvoeren van een e-health opschalingstrategie.

 

Hieronder vindt u een selectie van reeds uitgevoerde, huidige en toekomstige projecten en activiteiten.  

 

Voor een meer gedetailleerd overzicht, klikt u HIER

 

 

 

 • Alle
 • Ontdekken
 • Ontwikkelen
 • Opschalen
 • Living Lab

  Ontdekken, Ontwikkelen

  Layer 1

  Living Lab

  Voor: Ontdekken, Ontwikkelen

  Innovasi heeft veel kennis en kunde opgebouwd in het opzetten en uitvoeren van Living Labs en Fieldlabs. Dit voor verschillende organisaties (bijvoorbeeld de gemeente Delft, de Haagse Hogeschool en Basalt revalidatie).

 • Business development

  Ontwikkelen

  Layer 1

  Business development

  Voor: Ontwikkelen

  Comarch wordt in 2021 geholpen met het goed in de markt zetten van hun digitale toepassingen. Dit zodat er betere zorg geleverd kan worden.

 • Verantwoord innoveren

  Ontdekken, Ontwikkelen

  Layer 1

  Verantwoord innoveren

  Voor: Ontdekken, Ontwikkelen

  Voor zorgaanbieders en gemeenten zijn er verschillende visietrajecten uitgevoerd. Er is geleerd dat succes ligt in het duidelijk uitspreken van een intrinsieke ambitie om digitale toepassingen te willen gebruiken. Vanuit die ambitie, wordt verder gebouwd aan een (organisatie)structuur, die nodig om de uitgesproken ambitie te realiseren. Daarbij realistisch zijn: dit neemt tijd in beslag en vraagt om doorzettingsvermogen van alle betrokkenen.

   

  In de e-health masterclasses geven we u grip op het onderwerp van e-health, door met veel voorbeelden te laten zien wat er is en wat uw organisatie er op de werkvloer aan kan hebben. Hoe is het toverwoord in onze masterclasses. Dat is waar het praktisch wordt en waar u vaardigheden krijgt aangereikt die u direct kan toepassen. Samen geven we invulling aan de competenties van de zorgverlener van de toekomst en beslissen we wat vakmanschap in het digitale tijdperk inhoudt. In 202o vindt er een verbreding plaats naar masterclasses op het gebied van AI en IoT.

 • Zorgpad innoveren

  Ontwikkelen, Opschalen

  Layer 1

  Zorgpad innoveren

  Voor: Ontwikkelen, Opschalen

  Om uw maatschappelijke doelen te behalen heeft u, als zorgaanbieder, interne zorgpaden ingericht. Daarbij is het uitermate belangrijk om de juiste diensten en producten op het juiste tijdstip te kunnen leveren. Deze zorgpaden functioneren niet altijd even goed en halen niet hun volle potentie. Dit kan verschillende oorzaken hebben:  dienstverlening sluit niet aan op de vraag van de klant; er is geen warme overdracht; er wordt nog gewerkt met verouderde methoden en technieken.

  Wat doet Innovasi? We voorzien uw medewerkers van een methode, kennis en vaardigheden om het interne zorgpad te verbeteren met digitale toepassingen. Dit zorgt voor draagvlak. Draagvlak leidt tot intrinsieke motivatie om met het nieuwe zorgpad te gaan werken.

  Er zijn diverse trajecten uitgevoerd binnen zorgaanbieders in de GGZ en VV&T. Ook toepasbaar in ketens.

   

 • Samenwerken in netwerken en …

  Opschalen

  Layer 1

  Samenwerken in netwerken en ketens

  Voor: Opschalen

  DEHA richt zich op het succesvol breed opschalen, implementeren en borgen van digitale toepassingen binnen het primaire proces van zorgaanbieders en in de regio Delft. Het vertrekpunt zijn marktrijpe e-health toepassingen. DEHA organiseert kennissessies, beursvloeren, excursies, verdiepingsbijeenkomsten, voert onderzoek uit, formuleert white papers en publicaties, makelt en schakelt, geeft praktische hulp en initieert en begeleidt opschalingsprojecten. 

  Bezoek de website
 • Opschaling

  Opschalen

  Layer 1

  Opschaling

  Voor: Opschalen

  Mijn oma zei altijd eerst zien dan geloven, zei blinde maupie. Ik ben ermee opgegroeid en geloof hier heilig is. Mijn vertaling: je kan het wel adviseren vanachter het bureau, maar het gebeurt in de werkelijkheid. Dat is altijd anders. Daarom ben ik graag op de werkvloer en help ik zorgaanbieders met het breed opschalen, implementeren en borgen van e-health toepassingen. Ik ben inzetbaar als coach of projectleider. Een recent voorbeeld van een opschaling en implementatie, is het traject voor zorgaanbieder ZNWV.

  Bezoek de website

Supported by Studio Etcetera | © innovasi 2021

Supported by Studio Etcetera | © innovasi 2021

AI in de zorg
AI in de zorg is niet een technologie om medewerkers in de zorg te vervangen, maar om hen te helpen hun werk beter te doen. Op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De inzetbaarheid van AI in de zorg is gericht op het oplossen van één probleem (taak). Laat u niet gek maken, als leveranciers u meer beloven.

 

AI is volwaardig lid van uw organisatie (organizational learning)
Zie een AI toepassing als een volwaardig onderdeel van uw organisatie c.q. team. AI helpt u om een continue lerende organisatie te worden. AI neemt het niet over, maar is ondersteunend bij het nemen van beslissingen. Dat betekent betere uitkomsten van de dienstverlening (zorgpaden), betere klantervaringen, betere organisatie en betere werknemers.

 

AI in het kort
>> AI is uitvoeren van een taak door een machine. Veelal repeterend.
>> Machine Learning is een techniek om invulling te geven aan AI.
>> Een algoritme is de black box van machine learning of een andere AI techniek.
>> Data is de brandstof voor de algoritme.

>> AI in de zorg start op de werkvloer.

>> Inzetbaarheid: het beschrijven, classificeren en voorspellen van een situatie.
>> Vormen: spraakherkenning, beelden en taal. 

>> Er zijn ook serieuze hobbels: data, de black box en ethiek. 

 

Innovasi

>> maakt van zorgaanbieders lerende AI organisaties. 

>> identificeert een probleem, dat met AI opgepakt kan worden.
>> makelt en schakelt met goede en betrouwbare AI leveranciers.

>> formuleert samen een AI strategie per probleem.
>> zorgt ervoor dat de randvoorwaarden worden geschapen.
>> formuleert samen een businesscase.
>> zorgt voor de uitvoering van een AI strategie.

 

AI-huis
Innovasi heeft een generiek methode ontwikkeld voor succesvol inzetten van AI binnen een zorgorganisatie of ketenorganisatie. Deze methode, AI-huis genaamd, is opgebouwd uit geleerde lessen met e-health, reeds opgedane praktijkervaring en gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het model is gratis te gebruiken.

 

 

nl_NLDutch